Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Asbest

De verwijdering van asbest is sterk gereguleerd. Asbest is een potentieel gevaarlijk product en dient met de grootste nauwkeurigheid te worden behandeld. Dit is ook de reden dat bepaalde overtredingen onder het strafrecht zijn gebracht. De volksgezondheid moet worden beschermd tegen de nadelige gevolgen dat asbest met zich mee kan brengen.

Overtreding van asbestregels kan een milieudelict zijn. U of uw onderneming kan worden vervolgd. De advocaten van LS Advocaten Strafrecht kunnen u in asbestzaken optimaal bijstaan.

Asbest
Op het verwijderen, vervoeren en verwerken van asbest is strikte wetgeving van toepassing. Bij een overtreding hiervan kunnen zeer hoge boetes worden opgelegd. Ook een (voorwaardelijke) gevangenisstraf is mogelijk.

Als u handelt in strijd met de asbestwetgeving, is het mogelijk dat u voor de rechter moet komen. Bij strijd met de asbestwetgeving kunt u denken aan:

  • Asbest slopen zonder asbestinventarisatierapport
  • Asbest verwijderen zonder (juiste) vergunning
  • Asbest verwijderen, terwijl een erkend bedrijf dit had moeten doen (bij sloopvergunning)
  • Asbest dumpen in de natuur
  • Gevaar veroorzaken voor de openbare gezondheid (artikel 173a en 173b Wetboek van Strafrecht)

Ondernemers
Naast bovenstaande delicten lopen bedrijven ook nog risico te handelen in strijd met de Arbo-wetgeving. Ook dit kan strafrechtelijke gevolgen met zich meebrengen. Wanneer u niet voldoet aan de Arbo-voorwaarden, dan lopen uw werknemers een groot risico op gezondheidsklachten. Werken met asbest zonder goede bescherming is levensgevaarlijk. De boetes zijn zeer hoog, zeker voor bedrijven. Daarnaast kunnen claims ontstaan wegens letselschade door asbest. Daarnaast kunnen gemeenten een forse last onder dwangsom opleggen, wanneer u niet voldoet aan de regelgeving.

Advocaat milieudelict
Wordt u verdacht van het overtreden van asbest-wetgeving? Neem dan direct contact op met een van de advocaten van LS Advocaten Strafrecht. Er staan hoge straffen op overtreding van asbest-regels. Het is dan ook van belang in een zo vroeg mogelijk stadium geadviseerd te worden door een gespecialiseerde advocaat.

Ga terug naar overzicht Milieudelicten

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag