Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Alcoholslot verboden!

Onlangs zijn twee belangrijke uitspraken gedaan over het alcoholslot. In het kort houden deze uitspraken in dat:
  1. Het alcoholslot is een straf en daarom mag het OM niet ook nog vervolging instellen als een overtreder het alcoholslotprogramma opgelegd heeft gekregen.
  2. Het alcoholslot door de algemene wetgeving te weinig ruimte biedt om een individuele afweging te maken van de individuele gevolgen voor de betrokken bestuurders.
Kortom, het alcoholslot wordt niet meer opgelegd! Maar wat zijn de gevolgen voor de huidige deelnemers aan het alcoholslotprogramma?

Wat is het alcoholslotprogramma?

Het programma is ingevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dronken automobilisten wordt het onmogelijk gemaakt te rijden onder invloed. Dit door middel van een slot in de auto; het alcoholslot.

Het alcoholslot is een apparaat dat in de auto wordt geïnstalleerd. De bestuurder moet eerst in het apparaat blazen alvorens de auto gestart kan worden. Ook tijdens het rijden moest op periodieke momenten geblazen worden. Naast het slot moet de bestuurder een begeleidingsprogramma volgen.

Het alcoholslotprogramma had grote financiële gevolgen die enkel voor rekening van de desbetreffende persoon kwamen. Ingeval personen niet deelnamen aan het programma, werd het rijbewijs ongeldig verklaard. Deze grote gevolgen waren ook de reden dat niet ook nog eens vervolgd mag worden door het Openbaar Ministerie als de overtreder deelneemt aan het programma.

Aanleiding tot verbod alcoholslot

Het CBR voerde het alcoholslotprogramma uit. Na vele bezwaren van deelnemers, hebben zowel de Hoge Raad als de Raad van State vernietigende uitspraken gedaan inzake dit alcoholslot en het programma.

Uitspraak Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelde dat het opleggen van een alcoholslot gelijkgesteld wordt aan een straf. Aangezien men in Nederland niet tweemaal inzake hetzelfde feit gestraft mag worden, mag het Openbaar Ministerie niet gelijktijdig overgaan tot vervolging, als de bestuurder deelneemt aan het alcoholslotprogramma. De redenatie van de Hoge Raad heeft jammer genoeg geen (positieve) gevolgen inzake de gevallen waarbij een uitspraak van het Openbaar Ministerie of rechter niet meer bestreden kunnen worden.

Uitspraak Raad van State
Alle automobilisten (met verschillende alcoholpromillages) kregen dezelfde straf opgelegd: toepassing alcoholslotprogramma. Door deze gelijkstelling kan gesteld worden dat geen individuele beoordelingen plaatsvonden. Dit leidt in de praktijk tot ongelijkheid en willekeur, omdat het voor de een veel ernstiger gevolgen heeft dan voor de ander.

Het is nu aan de wetgever om een nieuwe regeling te bedenken en vorm te geven, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele omstandigheden van het geval.

Wat kan LS Advocaten Strafrecht voor u doen?

De advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht staan u bij in uw strijd tegen het CBR. De advocaten kunnen uw rijbewijs terugvorderen of de kosten van het alcoholslotprogramma verhalen. Vaak zijn er hoge kosten gemaakt.

In het bijzonder in de volgende gevallen kunnen wij u effectief verder helpen:
  • Er is bezwaar of beroep ingediend ten aanzien van het opleggen van een alcoholslot en/of intrekken van een rijbewijs, maar u hebt tot op heden niks vernomen.
  • Het bezwaar, beroep of hoger beroep inzake het opleggen van een alcoholslot is afgewezen, terwijl u van mening bent dat u gelijk dient te krijgen.
  • Het alcoholslot is opgelegd en er is nooit bezwaar hiertegen ingediend, maar u wilt dit alsnog doen.
  • Het alcoholprogramma wordt op dit moment uitgevoerd, terwijl het sinds 4 maart 2015 verboden is.

Advocaat alcoholslot

Heeft u het alcoholslotprogramma opgelegd gekregen? Bent u het niet eens met de oplegging? Raadpleeg dan een advocaat alcoholslot aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht. Neem contact op met een advocaat alcoholslot.

Ga terug naar hoofdpagina Verkeersmisdrijven

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag